De viribus cordis
Al-adwiya al-qalbiyya, De medicina cordialibus, Risāla al-adwiya al-qalbiyya

von Avicenna latinus
Abū 'Alī al-Ḥusain ibn 'Abdallāh ibn al-Ḥasan ibn 'Alī ibn Sīnā, Ibn Sina