Destructio destructionum philosophiae Algazelis
Destructio destructionis, Tahafut al-Tahafut, Tahafut at-tahafut

von Averroes latinus
Abu'l-Walid Muhammad, al Hafid, Ibn Ahmad ibn Muhammad, Ibn Rushd