Commentarium medium in Aristotelis librum De generatione et corruptione
Talḫīṣ [kitāb] al-kaun wa-l-fasād

von Averroes latinus
Abu'l-Walid Muhammad, al Hafid, Ibn Ahmad ibn Muhammad, Ibn Rushd