Malmad ha-talmidim
<Homilien zum Pentateuch>

von Iacobus Anatoli
Jakob ben Abba Mari Anatol