Compendium in Parva naturalia
Compendia in Parva naturalia, Epitome in Parva naturalia, Talḫīṣ al-ḥiss wa-l-maḥsūs

von Averroes latinus
Abu'l-Walid Muhammad, al Hafid, Ibn Ahmad ibn Muhammad, Ibn Rushd