Risāla fi l-'Illa allatī lahā rattaba Uqlīdis aškāl kitābihī dālika t-tartīb
<Kommentar zu Euklid, Elementa>

von Thabit Ibn Qurra
Abu l-Hasan ibn Zahrūn al-Harrānī, Tabit ibn Qurra, Thebit