Epistola ad Teodboldum Lingonensem episcopum
Epistola ad Teutbaldum, Epistola ad Theobaldum

von Amulo Lugdunensis
Amalo, Amolo, Amularius, Emulons, Hamularius, Hamulus