Malachi propheta
Prophetia Malachiae

von Biblia sacra