Sofonias propheta
Prophetia Sophoniae

von Biblia sacra