Hymni de solemnitate sancti Wigberti
Homiliae duae in solemnitate sancti Wigberti

von Servatus Lupus Ferrariensis OSB
Servatius Loup de Ferrières