Doctrina compendiosa
Doctrina compendiosa y Qüestió sobre els novíssims

von Francesc Eiximenis OFM
Francesch Ximenes, Francisco Eiximenis, Francisco Eximénez, Francisco Ximenez, Franciscus Eiximenis, Franciscus Examenis, Franciscus Eximenis, Franciscus Eximeniz, Franciscus Eximenus, Franciscus Eximini, Franciscus Ximénez, Joan Eixemeno